Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»


Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютерних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.

011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»


Освітня програма має за мету підготовку висококваліфікованих педагогічних працівників для вищої освіти, повної загальної середньої освіти, спеціалізованої освіти, фахової передвищої освіти, які здатні розв’язувати складні задачі і проблеми навчання, виховання та розвитку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в галузі інклюзивної освіти.