Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Потапюк Лілія Миколаївна

Головна » Про кафедру » Колектив кафедри » Потапюк Лілія Миколаївна
Потапюк Лілія Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56
Тел. +38 (0332) 26-26-93
e-mail: potapiuk_l@bigmir.net

Освіта

 • 2011 р. – доктор філософії (PhD): Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.). Pedagogical Sciences (theory and methods of upbringing).
 • 2005 р. – доцент кафедри українознавства Луцького національного технічного університету.
 • 2002 р. – кандидат педагогічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Дисертація на тему: «Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної школи» 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 • 1995 р. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальних наук. Спеціальність «соціальна педагогіка», кваліфікація «соціальний педагог-психолог».
 • 1988 р. – Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки Спеціальність «Російська мова та література». Кваліфікація «Вчитель російської мови та літератури середньої школи».

Наукові інтереси
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх інженерів-педагогів технічного закладу вищої освіти; формування лідерських та творчих якостей у випускників; впровадження інноваційних методів навчання і передового досвіду викладання у вищій школі; формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічного закладу вищої освіти; історія розвитку національної освіти, передової педагогічної думки в Західній Україні (друга половини ХІХ – початок ХХ ст.); історія розвитку жіночого руху та жіночих організацій в Західній Україні (друга половини ХІХ – початок ХХ ст.).

Науково-педагогічна діяльність
Потапюк Л.М. є автором більше 200 наукових та методичних праць, серед них монографії, посібники, навчально-методичні видання, науковi статтi у закордонних виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз, статтi у фахових виданнях України, освітньо-популярних журналах та інших наукових виданнях.
Відповідальна за профорієнтаційну діяльність на факультеті комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Професійний досвід

 • 2018 р. – проходження курсу підвищення кваліфікації за програмами «Профорієнтаційна діагностика і консультування школярів 13-18 років та їх батьків», «Кар’єрне консультування студентів, випускників, молодих і досвідчених спеціалістів 20-40 років». Сертифікат від Центру тестування і розвитку «Гуманітарні технології» Луцького НТУ.
 • 2016 р. – стажування в Університеті ім. Менделя в Брно. Напрям «Педагогіка та психологія». м. Брно, Чехія.
 • 2013-2015 рр. – участь у реалізації трирічного проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» як вуз-партнер Сумського державного університету.
 • 2020 р. (27.01-01.02) – участь у ІІІ Зимовій школі Української асоціації дослідників освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» у межах проєкту ЄС Еразмус + напрям Жан Моне.

Навчальні дисципліни
Викладає навчальні дисципліни «Педагогіка», «Психологія», «Педагогіка вищої школи», «Основи академічного письма», «Риторика», «Професійна практика програмної інженерії».

Знання мов
Українська – вільно, російська – вільно, французька – зі словником.

Професійні нагороди
Нагороджена почесними грамотами Луцького НТУ (2002, 2006, 2008, 2013, 2015, 2016, 2018 рр.).

Членство в офіційних наукових товариствах:

 • Член української асоціації дослідників освіти (УАДО).
 • Голова філії громадської організації «Всеукраїнське товариство «Рідна школа» у Волинській області.
 • Член громадської організації Перспективи жінки.

Вибрані праці
1. Розділ у колективній монографії: Потапюк Л.М. Історія розвитку економічної освіти в контексті культурно-освітнього простору Західної України (друга половина XIX – початок XX століття) / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Механізми забезпечення розвитку України : гуманітарний та економічний аспекти: [монографія] // Колектив авторів за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, А.Т. Московчук. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – С. 500–516.
2. Розділ у колективній монографії: Потапюк Л.М. Академічна доброчесність у правовому полі українських університетів // О.С. Ковальчук, Л.А. Пилипюк, Л.М. Потапюк // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І.А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 179-187.
3. Розділ у колективній монографії: Potapiuk L. Conceptual aspects of the services enterprise economic security / Potapiuk L. Potapiuk I. // Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 324-330. (0,44 друк. арк., з них автору належить 0,22 друк. арк.).
4. Розділ у колективній монографії:Potapiuk L. Інформаційна безпека у професійній діяльності інженерів-програмістів. Information security in the professional activities of the software engineers / L. Potapiuk // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] / in edition // I. Markina Markina I., Aranchiy V., Safonov Y., Zhylinska O. and other. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. – Czech Republic. – P. 421-426. (0,44 друк. арк.).

Посібники
1. Потапюк Л. М. Методика викладання: навч. пос. / Л. М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2012. – 264 с. (Гриф, лист МОНУ № 1/11 – 16810 від 29.10.12 р.).
2. Потапюк Л.М. Формування гендерно-чутливого середовища в умовах технічного ВНЗ / О.М. Жук, І.В. Сушик, Л.М. Потапюк // Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : [навчальний посібник] (за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2013. – С. 141-144.
3. Потапюк Л. М. Вікова та педагогічна психологія: навч. пос. / Л. М. Потапюк. – Луцьк: ПП Іванюк, 2010. – 215 с. (Гриф, лист МОНУ № 1/11 – 4199 від 19.05.10 р.).
4. Потапюк Л.М. Діяльність Центру гендерної освіти Луцького НТУ щодо формування гендерно чутливого студентсько-викладацького простору вузу / О.М. Жук, І.В. Сушик, Л.М. Потапюк // Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. – С.107-112.

Підручники
1. Потапюк Л. М. Теорія та історія педагогіки: підручник / Л. М. Потапюк.·– Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 328 с. (Гриф Луцького НТУ № 13 від 23.06.15 р.).

Навчально-методичні видання
1. Педагогіка і методика викладання у вищій школі [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для спеціалістів напряму підготовки 6.010104 – професійна освіта (за профілем) денної форми навчання / укладач Л.М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 36 с.
2. Педагогіка і методика викладання у вищій школі [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів напряму підготовки 6.010104 – професійна освіта (за профілем) денної форми навчання / укладач Л.М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 46 с.
3. Основи педагогіки і методики викладання у вищій школі [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для магістрів напряму підготовки 6.010104 – професійна освіта (за профілем) денної форми навчання / укладач Л.М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 46 с.
4. Педагогіка і методика викладання у вищій школі [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів напряму підготовки 6.010104 – професійна освіта (за профілем) денної форми навчання / укладач Л.М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 46 с.
5. Педагогіка [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів спеціальності 015 – професійна освіта (комп’ютерні технології) денної форми навчання / уклад. Л. М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 68 с.
6. Основи педагогіки і методики викладання [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для магістрів спеціальностей 274 Автомобільний транспорт, 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної форми навчання / уклад. Л. М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 40 с.
7. Педагогіка [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів 1-го курсу спеціальності 015 – професійна освіта (комп’ютерні технології) денної форми навчання / уклад. Л. М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 68 с.
8. Педагогіка вищої школи [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для магістрів спеціальності 015 – професійна освіта (комп’ютерні технології) денної форми навчання денної форми навчання» / уклад. Л. М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 40 с.
9. Педагогіка [Текст]: методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Професійна освіта» (Комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015.10 – професійна освіта (комп’ютерні технології) денної форми навчання / уклад. Л. М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 40 с.

Статті у наукових фахових виданнях
1. Потапюк Л.М. Ідеологічні та соціально-педагогічні причини виникнення і розвитку культурно-просвітницьких Громад на Західній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л.М. Потапюк // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць; Випуск 15; (Серія «Педагогічні науки»). – Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. – С. 252-257.
2. Потапюк Л.М. Діяльність жіночих Громад як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) / Л.М. Потапюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – С. 18-23.
3. Потапюк Л.М. Причини та передумови виникнення жіночого руху в Україні на прикладі жіночих товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) /О.С. Ковальчук, Л.М. Потапюк // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М.Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 5/37 (2017). – 332 c. – С. 60-70.
4. Потапюк Л.М. Шляхи виховання й самовиховання дітей та молоді, які мають схильність до вживання наркотиків в процесі занять спортом і туризмом / І.В. Бакіко, О.В. Гребік, Л.М. Потапюк, О.О. Панасюк, А.В. Хомич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л.Українки / уклад. А.В. Цьось, С.Я. Індика. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2017. – № 3 (39). – С. 154-158.
5. Потапюк Л.М. Моральні імперативи вдосконалення вищої освіти / Л.М.Потапюк, І.П. Потапюк // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 33-40.
6. Потапюк Л.М. Теоретичні аспекти компетентнісного підходу у контексті професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю / Л.М. Потапюк // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2018. – № 1 (15) 2018. – Дніпро. – С. 180-185.
7. Потапюк Л.М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічного вишу / Л.М. Потапюк // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 1 (21). – С. 40-47.
8. Потапюк Л.М. Професійне становлення студентів технічного університету шляхом поширення академічної доброчесності / П.П. Савчук, Л.М. Потапюк) // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – № 2 (16). – 2018. – Дніпро. – С. 266-272.
9. Потапюк Л.М. Віртуальний тур як ефективний спосіб просування підприємства / Л.М. Потапюк, О.А. Масовець // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2019. – Вип. 7 (1). – С. 66-78.
10. Потапюк Л.М. Використання комп’ютерних ігор у навчально-виховному процесі // Н.Ю. Михалик, Л.М. Потапюк // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка. – Випуск 18. Том 3. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 191-194.

Статті у нефахових виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій, закордонних виданнях:
1. Потапюк Л.М. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього менеджера / І.П. Потапюк, Л.М. Потапюк // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Будапешт-Прага-Київ, 2016. – С. 214-222.
2. Potapiuk I.P. Professional competence manager as an important aspect of self / I.P. Potapiuk, L.M. Potapiuk // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – P. 480-483.
3. Потапюк Л.М. Сучасні аспекти розвитку творчої особистості / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів міжвузівської науково-методичної конференції, 12 травня 2015 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 99-102.
4. Потапюк Л.М. А. Кримський у боротьбі за українську національну ідею / Л.М. Потапюк // Матеріали науково-практичної конференції «Розвиток школи і освіти на Волині» (до 100-річчя Володимир-Волинської української школи ім. Т.Г. Шевченка) (24 березня 2016 року) / Упорядники: О.О.Юринець, Б.С.Шахраюк. – Володимир-Волинський: ВВПК, 2016. – 272 с. – С. 35-39.
5. Потапюк Л.М. Інноваційні процеси в системі вищої освіти / Л.М. Потапюк // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (28 жовтня 2016 року). – ПДАА, 2016. – С. 247-251.
6. Potapiuk L.M. Психологические особенности личности предпринимателя / Potapiuk I.P., Potapiuk L.M. // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов Х международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 4 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 262-264.
7. Потапюк Л.М. Професійна культура майбутнього фахівця / І.П. Потапюк, Л.М. Потапюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – Т. 2. ­ С. 558-560.
8. Потапюк Л.М. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців педагогічно-інженерного профілю /Л.М.Потапюк // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ – 2017)» ( 25-27 травня 2017 року). – Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2017. – С. 113-116.
9. Потапюк Л.М. Особливості професійної підготовки фахівців технічного університету / Л.М. Потапюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки». – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 274-278.
10. Потапюк Л.М. Корпоративна культура як один із чинників впливу на економічну безпеку підприємства / І.П. Потапюк, Л.М. Потапюк // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Оcобистість, суспільство, політика» MATERIAŁY VІ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ «OSOBOWOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO, POLITYKA» 11-12 marca 2017 roku О–75 Osobowość, społeczeństwo, polityka: Mater. VІ Międz. Konf. Nauk. - Prakt. / Pod red. J. Кota –Część. 2. – Lublin: WSEI, 2017. – 129 s. – S. 98-101.
11. Потапюк Л.М. Метамова як форма вербального ділового спілкування / І.П. Потапюк, Л.М. Потапюк //Материалы ХI Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» (21 апреля 2017 г.). – Полесский государственный университет. Экономический факультет. – г. Пинск. – С. 222-224.
12. Потапюк Л. М. Запровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій в освітній простір / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. Матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018). – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – С. 256-260.
13. Потапюк Л.М. Інформаційна компетентність у професійній підготовці майбутніх фахівців / Л.М. Потапюк // Міжнародна науково-практична конференція (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору (27 березня 2018 року). – Полтава. – 2018. – С. 260-262.
14. Потапюк Л.М.Застосування технологій віртуальної реальності в освіти / Л.М. Потапюк, О.А. Масовець // Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів науково-практ. конф., 22 листоп. 2018 р., м. Володимир-Волинський / упоряд. голов. ред. Б.Є. Жулковський. – Луцьк: Волинь поліграф, 2018. – С. 338-343.
15. Потапюк Л.М. Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: реалії та перспективи / Л. М. Потапюк // Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції /Луцький НТУ, Луцьк, 12-13 квітня 2019 року. – Луцьк, 2019. – С. 86-90.
16. Потапюк Л. М. Вагомість 3D-турів в умовах технологічного розвитку / Л.М. Потапюк, О.А. Масовець // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф., (23-24 квіт. 2019 р.), м. Полтава / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава, 2019. – С. 122-124.
17. Потапюк Л.М. Інформаційно-цифрова компетентність як чинник забезпечення реформування освіти в Україні / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIII международной научно-практической конференции, Пинск, 26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2019. – С. 241-243.
18. Потапюк Л.М. Проблеми національного виховання молоді в контексті діяльності Першого українського педагогічного конгресу / Л.П. Потапюк // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: Наук. Альманах. – Ч. 10. / упоряд. і наук. ред. П. Сікорський. Львів: Сполом, 2019. – 215 с. – С. 68-78.

Статті у виданнях, що входять у науково-метричні бази ( крім Scopus, Web of Science):
1. Потапюк Л.М. Актуальні проблеми реформування вищої освіти / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Мир науки и инноваций. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1 (1). – Том. 6. – Серия : Педагогика, психология и социология. – Иваново : Научный мир, 2015. – ЦИТ: m115-108. – С. 9-12. (Международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX)
2. Потапюк Л.Н. Психолого-педагогические проблемы формирования творческой личности студентов / И.П. Потапюк, Л.Н. Потапюк // Сборник научных статей международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы образования и науки современной России», Москва: АНО ВПО Институт менеджмента, экономики и инноваций (Вязьма, 21 апреля 2015 г.), 2015. – С. 127-135). (РИНЦ).
3. Потапюк Л.М. Діяльність жіночих Громад як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) / Л.М. Потапюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – С. 18-23. (РИНЦ).
4. Потапюк Л.Н. Взаимосвязь культурно-просветительных и политических идей в деятельности западноукраинских обществ / О.С. Барткив, Л.Н. Потапюк // Современное экономическое образование в России: Основные проблемы и возможные решения: материалы ІІІ Международной заочной научно-практической конференции. – Чебоксары: филиал СПбГЭУ в г. Чебоксары, 2015. – С. 23-29. (РИНЦ).
5. Потапюк Л.М. Становлення економічної освіти на прикладах діяльності західноукраїнських громад (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Економічний форум. Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – Випуск 2. – Луцьк. – 2015. – С. 5-11. (Index Copernicus).
6. Потапюк Л.Н. Психологические особенности профессиональной деятельности современного менеджера / И.П. Потапюк, Л.Н. Потапюк // Сборник статей международной научно-практической конференции: «Образование, наука, производство», Москва: АНО ВПО Институт менеджмента, экономики и инноваций (Вязьма, 26 мая 2015 г.), 2015. – С. 153-157. (РИНЦ).
7. Потапюк Л.М. Організація самостійної роботи студентів у технічному університеті / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Мир науки и инноваций. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2 (2). – Том. 7. – Серия : Педагогика, психология и социология. – Иваново : Научный мир, 2015. – ЦИТ: m215-051. – С. 17-20. (Международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX).
8. Потапюк Л.М. Соціально-педагогічні засади розвитку системи національної кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Економічний форум. Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – Випуск 1. – Луцьк. – 2017. – С. 11-18. (Index Copernicus).
9. Потапюк Л.М. Причини та передумови виникнення жіночого руху в Україні на прикладі жіночих товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) /О.С. Ковальчук, Л.М. Потапюк // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М.Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 5/37 (2017). – 332 c. – С. 60-70. (Journal Impact Factor, Advanced Science Index, CiteFactor –Academic Scientific Journals Indexing, Scientific Indexing Services, ResearchBib – Academic resource index, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Russian Science Citation Index (РИНЦ), Index Copernicus).
10. Потапюк Л.М. Моральні імперативи вдосконалення вищої освіти / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 33-40. (Україніка наукова (реферативний журнал «Джерело»), CiteFactor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing Services), Index Copernicus.
11. Потапюк Л.М. Соціальна роль успішної жінки очима студентів. / О.С. Ковальчук, Л.М. Потапюк // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». –Випуск LXXV. Том 3. – 2017. – Херсон. – С. 123-128. (Index Copernicus International).
12. Потапюк Л.М. Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід / О.С. Ковальчук, Л.М. Потапюк // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2017. – № 1 (13). – Дніпро. – С. 21-27. (Index Copernicus Google Scholar, РИНЦ).
13. Потапюк Л.М. / Шляхи виховання й самовиховання дітей та молоді, які мають схильність до вживання наркотиків в процесі занять спортом і туризмом / І.В. Бакіко, О.В. Гребік, Л.М. Потапюк, О.О. Панасюк, А.В. Хомич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л.Українки / уклад. А.В. Цьось, С.Я. Індика. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2017. – № 3 (39). – С. 154-158. (Index Copernicus International (Impact Factor ICV2014 - 46,23; 2015 - 57,07), eLIBRARY (РІНЦ); ERIH PLUS; Polska Bibliografia Naukowa; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals Directory; репозитаріях та пошукових системах: OpenAIRE, BASE Google scholar, International Committee of Medical Journal Editors, Research Bible, Information Matrix for the Analysis of Journals, Наукова періодика України)).
14. Потапюк Л.М. Теоретичні аспекти компетентнісного підходу у контексті професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю / Л.М. Потапюк // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2018. – № 1 (15) 2018. – Дніпро. – С. 180-185. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Director Ulrich’s Periodicals Directori).
15. Потапюк Л.М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічного вишу / Л.М. Потапюк // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 1 (21). – С. 40-47. (Index Copernicus, Cite Factor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing Services).
16. Потапюк Л.М. Професійне становлення студентів технічного університету шляхом поширення академічної доброчесності / П.П. Савчук, Л.М. Потапюк) // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – № 2 (16) 2018. – Дніпро. – С. 266-272. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directori).
17. Потапюк Л.М. Віртуальний тур як ефективний спосіб просування підприємства / Л. М. Потапюк, О. А. Масовець // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук : КрНУ, 2019. – Вип. 7 (1). – С. 66-78. (Index Copernicus, Cite Factor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing).
18. Потапюк Л.М. Використання комп’ютерних ігор у навчально-виховному процесі // Н.Ю. Михалик, Л.М. Потапюк // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка. – Випуск 18. Том 3. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 191-194. (Index Copernicus).

Посилання на профілі: