Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Полухтович Тетяна Григорівна

Головна » Про кафедру » Колектив кафедри » Полухтович Тетяна Григорівна
Полухтович Тетяна Григорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56
Тел. +38 (0332) 26-26-93
e-mail: polukhtovych@ukr.net

Біографічна довідка.
Народилася 24 серпня 1971 року у місті Луцьку.

У 1988 році закінчила СШ №15 м. Луцька. У цьому ж році вступила до Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки.

У 1993 році з відзнакою закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання»; кваліфікація: вчитель початкових класів.

У 2018 році з відзнакою закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кваліфікація: ступінь вищої освіти «Магістр», спеціальність «Право»; професійна кваліфікація «магістр права».

Кандидат педагогічних наук з 14 листопада 1997 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Диплом кандидата наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки отримано 14 листопада 1997 року.

У червні 2002 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол №3/36-Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри образотворчого мистецтва Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У березні 2003 року була прийнята на посаду доцента кафедри філософії Луцького державного технічного університету.

У жовтні 2010 року переведена на посаду доцента кафедри філософії, політології та права ЛНТУ.

У вересні 2017 року переведена на посаду доцента кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, де працюю по даний час.

Заміжня. Доньки Роксолана Полухтович, 1996 року народження та Ірина Полухтович, 2002 року народження.

Освіта.
У 1993 році з відзнакою закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання»; кваліфікація: вчитель початкових класів.

У 2018 році з відзнакою закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кваліфікація: ступінь вищої освіти «Магістр», спеціальність «Право»; професійна кваліфікація «магістр права».

Наукові інтереси:

 • соціально-правові аспекти ділових якостей суб’єктів навчального процесу;
 • процеси реформування української освіти.

Науково-педагогічна діяльність. Конференції, семінари, круглі столи, керівництво науковими роботами студентів:

 • Міжвузівський «Круглий стіл»: «Соціосфера в сучасному світі:актуальні проблеми і аспекти гуманітарного знання»( 25-26 травня 2017року)Луцьк, Луцький НТУ.
 • ХУІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі…» (30-31 травня 2018 року)Монреаль-Сєвєродонецьк.
 • Міжнародна науково-практична конференція у співпраці з національним ЕРАЗМУС+ ОФІСОМ в Україні під егідою програми ім. Жана Моне (27 березня 2018 р.)Київ: КНУ імені Т.Шевченка, 2018.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» (7-8 лютого 2019 року)Дніпро.
 • Науково-практичний круглий стіл «Перспективи підготовки магістрів із спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення» (20 лютого 2019 р.)Луцьк, Луцький НТУ.

Професійний досвід. Науково-педагогічний стаж 20 років

Навчальні дисципліни: теорія і практика надання освітніх послуг, методологія наукового дослідження; групова динаміка і комунікації; управління проектами; управління знаннями і інформацією; управління проектами розвитку організацій.

Професійні нагороди. Нагороджена грамотою за практичну цінність методичних розробок.

Знання мов – російська

Вибрані праці:

 • Polukhtovych T.G. Socio – legal research of competencies in a context of human development / T.G. Polukhtovych, O.O. Pimenova //European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 281-301.
 • Полухтович Т.Г. Ділові якості учасників освітнього процесу: монографія / Т.Г. Полухтович. – Луцьк: ВМА «Терен», 2020. – 170с. 

Статті:

 • Полухтович Т. Розвиток вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій /Т.Полухтович// Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка».- Рівне. -№4(80).-2014.-С.158-160.
 • Полухтович Т. Реформування вищої освіти України/Т. Полухтович// Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць.- Переяслав-Хмельницький: Видавництво Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.-2015.-Вип.17. -361с.
 • Полухтович Т. Світобачення Макса Вебера в соціології/Т.Полухтович//Науковий журнал «Virtus» (Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2410-4388), включений до науково-метричних баз даних Scientific Indexing Services (USA),Citefactor (USA).-№6.-2016.-С.234-237.
 • Полухтович Т. Політична думка Платона в розв’язанні проблеми знання і влади у Давній Греції/Т.Полухтович//Науковий журнал «Virtus» (Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2410-4388), включений до науково-метричних баз даних Scientific Indexing Services (USA),Citefactor (USA).-№7.-2016.-С.133-137.
 • Полухтович Т.Г. Роль держави і права в організації суспільного життя людей/ Т.Г. Полухтович, О.О.Піменова// Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February  # 11, 2017. – P.204-208.
 • Полухтович Т.Г. Участь вищої освіти України в болонських перетвореннях/Т. Полухтович//Збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Наукові записки РДГУ. Вип.6 (49).-Рівне: РДГУ, 2018.-С.177-179.
 • Полухтович Т.Г. Ділові якості працівника: правовий аналіз/ Т.Г. Полухтович, О.О. Піменова// Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – January  # 20, Part 2, 2018. – P. 163-168.
 • Полухтович Т.Г. Оцінка професіоналізму в трудовій діяльності/ Т.Г. Полухтович, О.О. Піменова// Науковий журнал «Молодий вчений» (Міжнародний номер ISSN (Online): 2313-2167), включений до науково-метричних баз даних ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus-№10 (62), 2018.- С.675-678.
 • Полухтович Т. Г. Професійна діяльність особи: зарубіжний досвід / Т.Г.Полухтович, О.О. Піменова// Науковий журнал «Молодий вчений» (Міжнародний номер ISSN (Online): 2313-2167), включений до науково-метричних баз даних ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus-№1 (65),січень 2019.- С.409-412.
 • Полухтович Т.Г. Дистанційні технології у навчальному процесі / Т.Г. Полухтович, О.О. Піменова// Науковий журнал «Молодий вчений» (Міжнародний номер ISSN (Online): 2313-2167), включений до науково-метричних баз даних ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus-№ 2(66), 2019.- С.507-510.

Членство в офіційних наукових товариствах: 

 • Соціологічна асоціація України (членський квиток №1339).
 • Членство у  Міжнародній асоціації позашкільної освіти.

Посилання на профілі у: