Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»


Дана спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання інженерно-комп'ютерного циклу.

014.09 «Середня освіта (Інформатика)»


Дана спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні фахівців з інформаційних систем та технологій і педагогічною діяльністю на рівні вчителів та викладачів інформатики.

053 «Психологія»


Програма орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі психології передбачає, насамперед, їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам.