Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна


Виховуй у собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя!
Василь Сухомлинський

Історія кафедри


Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН) утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри сучасних технологій в машинобудуванні. У вересні 2019 року кафедра була перейменована на кафедру професійної освіти та комп'ютерних технологій (ПО та КТ).

Підготовка фахівців


Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

  • 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (бакалавр, магістр);
  • 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (бакалавр);
  • 053 «Психологія» (бакалавр);
  • 011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)» (магістр).

015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»


Дана спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання інженерно-комп'ютерного циклу.

014.09 «Середня освіта (Інформатика)»


Дана спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні фахівців з інформаційних систем та технологій і педагогічною діяльністю на рівні вчителів та викладачів інформатики.

053 «Психологія»


Програма орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі психології передбачає, насамперед, їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам.

015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»


Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютерних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.

011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»


Освітня програма має за мету підготовку висококваліфікованих педагогічних працівників для вищої освіти, повної загальної середньої освіти, спеціалізованої освіти, фахової передвищої освіти, які здатні розв’язувати складні задачі і проблеми навчання, виховання та розвитку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в галузі інклюзивної освіти.